Lite om Sandvikens historia.


År 1860 fanns bara något torp och en bondgård på platsen där Sandviken ligger idag. Göran Fredrik Göransson, grosshandlare och delägare av Gävlefirman Daniel Elfstrand & Co ägde sedan fyra år Högbo bruk.


1857 hade Göransson köpt del i engelsmannen Henry Bessemers patent att tillverka stål med en helt ny metod, konvertern.
Försök genomfördes vid Högbos masugn vid Edsken, Hofors.
Man lyckades med metoden sommaren 1858, något engelsmännen inte hade gjort.


Nu växte planer fram att bygga ett helt nytt bruk där denna metod användes. Man kom fram till att Sandviken vid Storsjön skulle passa bra. Den nya järnvägen mellan Gävle-Falun gör att man kan forsla malm, kol och ved samt enkelt få ut färdiga produkter till hamnen i Gävle. Vidare fanns möjlighet att utnyttja vattenkraft från Jädraån som rann ut i Storsjön, och dessutom tillhörde marken Högbo bruk.

En 3 km lång kanal grävdes och driften i järnverket kom igång på våren 1863. Efter en svår start med ekonomiska problem växte Sandvikens järnverk och mycket arbetskraft flyttade in till orten.

Orten blev köping 1927 och stad 1943.

År 1972 ändrades företagsnamnet till Sandvik AB.

1984 infördes en ny typ av organisation med moderbolag och separata affärsområden.

2011 flyttades huvudkontoret till Stockholm.

2022 blev Sandvik Material Technology Alleima - med huvudkontor i Sandviken.


Samhället Sandviken är ett ungt samhälle som bara har funnits i 160 år. Mycket av historien finns bevarad på foton, tidningsartiklar m.m.


Vi i Sandvikens Vänner vill medverka till att bevara historien för eftervärlden.

 Aktuellt


Smedsgårdens

bruksmuseum


Öppettider för säsongen:

 

Juni och juli:   Tis, Ons, Tor, Sön

   Augusti:   Endast SöndagarSommarens utställning:

Bilder av Elvert Eriksson

Sandviken på 60-70-talet

 

Framtagen av:

Tommy Hjort och Thomas Rönnkvist