Lite om Sandvikens historia.


År 1860 fanns bara något torp och en bondgård på platsen där Sandviken ligger idag. Göran Fredrik Göransson, grosshandlare och delägare av Gävlefirman Daniel Elfstrand & Co äger sedan 4 år Högbo bruk, 6 km norr om Sandviken. 1857 hade Göransson köpt del i engelsmannen Henry Bessemers patent att tillverka stål med en helt ny metod, konvertern. Försök genomfördes vid Högbos masugn vid Edsken, Hofors. Man lyckades med metoden sommaren 1858, som engelsmännen inte tidigare hade gjort.


Nu växte planer fram att bygga ett helt nytt bruk där denna metod användes och leta plats för detta. Man kom fram till att Sandviken vid Storsjön skulle passa bra. Den nya järnvägen mellan Gävle-Falun löper utmed stranden, där man kan forsla malm, kol och ved samt enkelt få ut färdiga produkter till hamnen i Gävle. Vidare fanns möjlighet att utnyttja vattenkraft från Jädraån som rann ut i Storsjön, och dessutom tillhörde marken Högbo bruk.

En 3km lång kanal grävdes och driften i järnverket kom igång på våren 1863. Efter en svår start med ekonomiska problem växte Sandvikens järnverk och mycket arbetskraft flyttade in till orten. Orten blev köping 1927 och stad 1943. Företaget, idag Sandvik, har (2020) ca. 42000 anställda i hela världen.


Samhället Sandviken är ett ungt samhälle som bara har funnits i 160 år. Mycket av historien finns bevarad på foton, tidningsartiklar m.m. Vi i Sandvikens Vänner vill medverka till att bevara historien för eftervärlden.

Aktuellt


24/5 - Smedsgårdens Annex kl. 18:00

Bildvisning av Tommy Hjort och Gunnar Lundberg på Smedsgårdens Annex.