JÄRBO 1997


En film av Holger Hansson, foto och regi Sonia Sundström, speaker och intervju Medverkande: Joel Järbing, Jörgen Wesström, Helge och Majvor Genberg, Ryde och Margareta Söderberg, Gert Wernersson, Göran och Berith Berglund, Olle Westling, Barbro Lindström, Sven-Gunnar Lindholm, Reidar Berglund, Birgitta Bergström, Stefan Alanärä, Manfred Jansson, Mats Tynell, Inger Rommedahl, Anki Randwiir, Gösta Bergström, Astrid Olsson, Åke Trossö, Britta Zackrisson, Stig och Kjell Nordqvist, Gurli och Sigge Lindwall, Ann-Sofie Åsberg, Lennart Ahlin, Erik Alnehed, Kurt Bäckvall, Enar Wall, Tomas Wallström, Birgitta Spåls, Allan Lundström, Ulla-Britt Simonsson, Gösta Persson, Järbo spelmän, Åke Hofvenstam, med flera.

JÄRBO 100 ÅR


En film av Artur Åslund (foto och regi). Med bistånd av Evert Tägström, Joel Järbing och Anders Hillström. Sponsrad av Järbo företagare.