Sandvikens Vänner

Vi är en ideell förening vars syfte är att insamla och dokumentera Sandvikens historia ur olika aspekter
Vi skall även vara ett forum för tankar kring Sandvikens framtid och kulturliv.


Verksamhet
Föreningen vill nå sitt ändamål bland annat genom att:


  • Väcka intresse för och sprida kännedom om Sandviken och dess historia
  • Sprida kunskapen genom till exempel skrifter, föredrag och utflykter.
  • Medverka vid driften av bruksmuseet Smedsgården.
  • Aktivt medverka till vård och bevarande av bygdens natur och kultur, landskapsmiljö.
  • Dokumentera föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.
  • Fotografera och skanna gamla dokument och lagra dessa i vårt digitala arkiv.
  • Fotografera och arkivera nutida händelser för eftervärlden.


Sandvikens vänner ingår i Smedsgårdens bruksråd

och samverkar med ABF Gästrikebygden i utställningar

och andra kulturarrangemang.

Styrelsen


Ordförande: Kristina Lundqvist

Vice ordf: Pär Törnblom

Kassör: Tommy Hjort
Sekreterare: Jessica Andersson

Ledamot: Carin Landström Olsson

Suppleanter: Gunnar Lundberg, Hans Pålsson

Årsavgiften för 2023 är 50 kr.

Skriv något på meddelanderaden som gör att vi vet vem ni är - t.ex. namn eller mailadress.

Bankgiro: 520-8020

Swish: 123 114 1977