Sandvikens Vänner


Är en ideell förening vars syfte är att insamla och dokumentera Sandvikens historia ur olika aspekter.

Vi skall även vara ett forum för tankar kring Sandvikens framtid och kulturliv.


Verksamhet.


Föreningen vill nå sitt ändamål bland annat genom att:


  • väcka intresse för och sprida kännedom om Sandviken och dess historia
  • sprida kunskapen genom till exempel skrifter, föredrag och utflykter.
  • medverka vid driften av bruksmuseet Smedsgården.
  • aktivt medverka till vård och bevarande av bygdens natur och kultur, landskapsmiljö.
  • dokumentera föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.
  • Fotografera och skanna gamla dokument och lagra dessa i vårat digitala arkiv.
  • Fotografera och arkivera nutida händelser för eftervärlden.

Styrelsen.


Ordförande: Kristina Lundqvist

Vice ordf: Lars Nord

Kassör: Tommy Hjort

Ledamöter: Jessica Andersson, Pär Törnblom

Suppleanter: Gunnar Lundberg, Viktor Ståhl

Årsavgiften för 2022 är 50 kr. Skriv in på meddelanderaden så att vi vet vem ni är. T.ex. Namn, telnr, mailadress.

Bankgiro: 520-8020

Swish: 123 114 1977